Towards Collaborative Governance

/ public events

Training: Demystification of planning

A basic precondition for active participation of the citizens and other interested parties in making decisions of public interest and urban planning is approach to clear and reliable information. This requires understanding of the processes of preparation of urban and spatial plans. The processes of preparation of the plans are very complex – procedures and mechanisms are complicated, participants are numerous, and interests are often in conflict. In the cacophony which may ensue in every single case of building in Serbia, lack of information and absence of dialog obstruct the approach to reliable information. This puts the citizens in an unfavorable position and disrupts their active participation.

This training addresses those (citizens, experts and other interested parties) who want to understand better the basic elements of urban and spatial planning, and acquire skills for individual approach to information of public importance in these areas.

The training included three segments realized from February 8 to 10, 2021. The first segment was dedicated to understanding of the planning process – institutions which take part in it, plans and procedures of their preparation, and different interests involved in the process. The other two segments focused on training interested participants for individual approach to information of public importance, and use of publicly available information systems in the area of spatial development – geographic information systems (GIS) – at the national, as well as at the municipal level.

The video training was held in Serbian.

Demistifikacija institucija

Siniša Trkulja

Predstavljanje različitih institucija koje učestvuju u planiranju, njihovih uloga i nadležnosti u proceduri izrade plana i participacije sa građanima.

Demistifikacija institucija
Play Video

Demistifikacija planova

Ana Graovac

Predstavljanje različitih vrsta planova (prostorni i urbanistički, strateški i detaljni planovi), njihovih tema, uloga, obuhvata i sadržaja.

Demistifikacija planova
Play Video

Demistifikacija interesa

Jasmina Đokić

Predstavljanje različitih vrsta interesa (individualnih/privatnih, zajedničkih i opštih/ javnih) i njihovih uticaja na planiranje korišćenja građevinskog zemljišta.

Demistifikacija interesa
Play Video

GIS u gradovima i opštinama Srbije

Klara Danilović

Upoznavanje sa Geografsko informacionim sistemima, šta je GIS? U kojoj meri gradovi i opštine u Srbiji koriste GIS kao alat za izradu i prikaz urbanističkih planova, i kao instrument za praćenje promena u prostoru? Mreža za GIS je radno telo Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) koje je osnovano u cilju promovisanja korišćenja geografskih informacionih sistema u gradskim i opštinskim administracijama. Koliko gradova i opština je u mogućnosti da primeni GIS i šta su glavne prepreke u masovnijoj primeni ovog alata?

GIS u gradovima i opstinama Srbije
Play Video

eProstor

Siniša Trkulja

eProstor je koncept elektronskih usluga za potrebe prostornog i urbanističkog planiranja koji se odnosi na elektronske procedure izrade i sprovođenja planskih dokumenata i organizaciju prostornih podataka u planskim dokumentima.

Centralni registar planskih dokumenata: www.planskidokumenti.gov.rs/ -> Servisi -> Javni portal

eProstor
Play Video

Geoportal GeoSrbija

Milena Ivanović

Geosrbija je geoportal Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka koji uređuje Republički geodetski zavod. Na prezentaciji će biti predstavljene široke mogućnosti korišćenja portala Geosrbija, poput pretraživanja i kombinovanja podataka, kao i upoznavanje sa brojnim setovima podataka u okviru portala.

Geoportal GeoSrbija dostupan na adresi: https://geosrbija.rs/

Geoportal GeoSrbija
Play Video

GIS URBEL

Ana Graovac

GIS URBEL je aplikacija za pregled važećih urbanističkih planova u  Beogradu. Predstavljanje aplikacije obuhvata vrstu podataka/planova koji se prikazuju, mogućnosti njihovog pretraživanja i „čitanja“ tekstualnih  i grafičkih priloga.

GIS Urbel (direktan link) dostupan preko veb sajta Urbanističkog zavoda Beograda, na adresi: https://urbel.com/

GIS Urbel
Play Video

GIS BEOLAND

Ksenija Radovanović

Kratak prikaz osnovnih alatki za čitanje važećih planova iz fotelje, korišćenjem aplikacije GIS Beoland. GIS Beoland je začetak GIS servisa Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, dostupan na adresi https://gis.beoland.com/smartPortal/gisBeoland

GIS Beoland
Play Video

GIS Zelenih površina Beograda

Vodi: Anica Teofilović

Predstavljanjem aplikacije „GIS zelenih površina Beograda“ biće prikazan prostorni i tematski obuhvat baze podataka, vrste objekata i prateći atributi, način pretraživanja i osnovne funkcionalnosti koje su na raspolaganju.

GIS Zelenih površina Beograda dostupan na adresi:
http://gispublic.zelenilo.rs/giszppublic

GIS Zelenih povrsina
Play Video