blog

Od reakcije ka akciji: radionice sa stanarima novobeogradskih blokova i set smernica za donosioce odluka

Izvor ekapija (iLUXimage/shutterstock.com)

Koje su potrebe građana na polju urbanističkog planiranja i kako da se one čuju, fokus je Urbokafe sesija koju je Nova planska praksa održala u saradnji s Institutom za filozofiju i društvenu teoriju u  mesnoj zajednici “Bežanijski blokovi”.

Učestvovanje građana – pojedinaca, organizacija, udruženja, u procesima izrade urbanističkih i prostornih planova, više nije novost. Sve češće, i sve argumentovanije, građani se uključuju u rasprave o predloženim planskim rešenjima na javnim sednicama Komisija za planove u mnogim gradovima i opštinama u Srbiji. Takođe, na neformalnim okruglim stolovima i tribinama vode se diskusije o mogućim posledicama. Bez izuzetka, radi se o reakcijama na prostorne intervencije za koje postoji opšta bojazan da će izazvati ozbiljnu štetu: degradaciju postojećih formiranih urbanih ili prirodnih celina, trajno zauzimanje slobodnih i zelenih površina u izgrađenim područjima, dodatno narušavanje i onako ugrožene životne sredine, i druge forme trajnog ugrožavanja javnog interesa.

Prostorno i urbanističko planiranje postalo je sredstvo uznemiravanja javnosti – retko ko očekuje nešto dobro od pompezno najavljivanih projekata, a panika je sve veća što je zaprećena intervencija bliže.

U Novoj planskoj praksi mislimo da je potrebno omogućiti građanima i široj javnosti da kontinuirano i aktivno učestvuju u procesima planiranja. Da promišljaju o tome kakav grad i okruženje im trebaju, šta je ono što žele da sačuvaju, a kakve su inovacije potrebne u savremenom stanovanju, radu, rekreaciji, kulturi i zabavi, šta će stvarno u prostoru podstaći efikasniju, održiviju i zdraviju privredu, a šta smatraju spornim ili štetnim. Da razmišljaju šta im, kao društvu i zajednici treba, umesto grozničave i često uzaludne odbrane postojećeg.

Ukratko, da učešće javnosti u planiranju bude (pro)aktivno, umesto dosadašnjeg reaktivnog.

Sa tom idejom, Nova planska praksa je u saradnji sa Institutom za filozofiju i društvenu teoriju i udruženjima građana iz Savskih blokova 44, 45, 70 i 70a (ZaNašKej i Zajednička Akcija Blok 70/70a) organizovala dve radionice – urbokafea u prostorijama mesne zajednice Bežanijski blokovi. Cilj je bio da se kroz razgovor prepoznaju glavni kvaliteti novobeogradskih blokova, kao i potrebna osavremenjavanja i unapređenja, a zatim i da se formulišu kao konkretna pravila uređenja, građenja i zaštite koja se mogu implementirati u plansko rešenje. 

Na prvoj radionici / Urbokafeu, održanoj 12. decembra 2022. u MZ Bežanijski blokovi, kroz otvoren razgovor, zajednički je popunjavan upitnik koji su sastavili istraživačice Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Pitanja su sistematizovana u dve celine: nivo stana, tj. stambene zgrade, i nivo susedstva, tj. bloka.

Prva tematska oblast – preference stanara je manje značajna za urbanističko planiranje, ali su inputi i komentari pokazali da su građani svesni promene strukture i trenda smanjenja javnih zajedničkih prostorija i maksimizacije parametara u novoizgrađenim stambenim blokovima u okolini. Opšti je stav da je kvalitet stanova i objekata u novogradnji niži od onog u starim blokovskim zgradama. 

Krajnji zahtev građana može se svesti na tri stavke:

 • Zadržavanje postojećih kvaliteta;
 • Tehnološka modernizacija objekata (u oblasti energetske efikasnosti npr);
 • Adekvatno održavanje objekata koje podrazumeva i kontinuiran inspekcijski nadzor kako bi se sprečilo narušavanje izgleda i režima korišćenja postojećih stambenih zgrada.


Na samom početku razgovora u okviru druge tematske celine – nivo susedstva ili bloka, naglašeni su osnovni kvaliteti Savskih blokova:  prostor, zelenilo, humano okruženje. Polazeći od ovih vrednosti koje treba zadržati, kroz upitnik su prepoznati prostorni problemi i nedostaci koji otežavaju svakodnevni život stanara.

Na drugoj radionici / Urbokafeu, 16. decembra, su teme iz upitnika strukturisane i još jednom proverene u interakciji građanskih inicijativa koje su sve fokusirane na prostor blokova, ali imaju različite prioritete. Definisane su aktivnosti i planske intervencije koje treba da omoguće bolje životno okruženje za stanovnike blokova:

 • Zaštita strukture bloka, u smislu očuvanja slobodnih i zelenih površina, parking zona, postojeće izgradnje bez dodatne izgradnje;
 • Optimalna distribucija potrebnih novih sadržaja (kultura, ambulante, zabava…) kroz reciklažu objekata i prostora koji se ne upotrebljavaju;
 • Uvođenje pravila i mogućnosti za tehnološku, energetsku i ekološku modernizaciju blokova;
 • Stepenovanje javnosti na nivou bloka, odnosno celog poteza Savskih blokova;
 • Stepenovanje parkiranja (u blizini stana, za potrebe kretanja u bloku, za posetioce)
 • Unapređenje saobraćajne infrastrukture (biciklistički – povezivanje poteza blokova, veza sa Savom, pešačkog, kolskog, rečnog) i režima javnog gradskog prevoza.

Posle održanih radionica, učesnici su pozvani da popune onlajn anketu, urađenu na osnovu razgovora na urbokafeima. Anketa je otvorena za sve stanovnike blokova i u toku mesec dana popunilo je 566 građana. Anketa je proizvod diskusije, i nije urađena po odgovarajućoj metodologiji, niti je uzorak ispitanika reprezentativan. U tom smislu, rezultati ankete su neformalni.

Ipak, s obzirom na to da su nalazi ankete proizvod duže saradnje i razgovora angažovanih stanovnika i organizovanih inicijativa koje se bave pojedinim temama vezanim za prostor Savskih blokova, uprkos nezvaničnom karakteru, oni su dobar orijentir o potrebama i razmišljanju građana:

 • Javne službe – postojeće su uglavnom iz vremena nastanka blokova, i nedostaju kapaciteti za predškolske objekte i srednjoškolsko obrazovanje, ali je kao najveći izdvojen problem nedovoljnog doma zdravlja i ambulanti.
 • Sport, kultura i zabava – najviše anketiranih smatra da je nedostaju zatvoreni sportski sadržaji.
 • Saobraćaj – parkiranje je bez dileme problem broj jedan za većinu stanovnika.
 • Komunalni zahtevi – bolja higijena i održavanje.

Rezultat radionica i anketiranja stanara novobeogradskih blokova je set smernica / preporuka za izradu Generalnog urbanističkog plana Beograda 2041. i planova detaljne regulacije novobeogradskih bolova 45, 44, 70 i 70a.

Ove smernice su Nova planska praksa, Zajednička akcija blok 70/70a i ZaNašKej dostavili na adrese:

 • Gradska uprava grada Beograda – Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove,
 • Skupština grada Beograda – Kabinet glavnog urbaniste,
 • Skupština grada Beograda – Komisija za planove,
 • JUP Urbanistički zavod Beograda.

 

Smernice u vidu poslatog dopisa možete preuzeti ovde

Aktivnosti je Nova planska praksa izradila u okviru projekta Raščivijajmo planiranje! Informisano društvo ka suštinskoj participaciji podržanog od strane Američke ambasade u Beogradu. Stavovi, mišljenja i zaključci izneseni u projektu nužno ne izražavaju stavove Vlade SAD već isključivo autora.

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.