blog

Usvojen GUP Beograda

“Sl.list Grada Beograda”, br.11/2016., Urbanistički zavod Beograda, Skupština grada Beograda

07. mart 2016.

Prema GUP-u, određeni su prostori od posebnog interesa za grad, koji su definisani kao budući veliki gradski projekti, a među njima i potez uz ulicu Vojvode Stepe.

Usvaja se GUP koji operacionalizuje usvajanje i primenu 19 PGR-ova, kako je i Zakon o planiranju i izgradnji iz 2009. predvideo. PGR-ovi po prvi put sadrže pravila građenja za celo područje na koje se odnosi, a na osnovu kojih se može izdati građevinska dozvola.

U poređenju grafičkih priloga GUP-a, parcela na adresi Vojvode Stepe 310 (preko puta Saobraćajnog fakulteta), je promenila svoju namenu:

  • Grafički Prilog 2_Postojeća namena površina: privredne površine
  • Grafički prilog 3_Plan namene površina: stanovanje

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.