blog

Usvojen novi “Zakon o vodama”

Sl.glasnik RS”, br 30/2010, Ministarstvo zdravlja
15. maj 2010.

Zakon kroz član 77 definiše stavke vezane za zone zaštite vodoizvorišta. Najveće izmene u domenu korišćenja javnih dobara, uvođenjem zakona koji bliže definiše tu oblast.

Zakon o vodama definiše pojam vodnog dobra, vodne objekte za korišćenje voda kao i integralno upravljanje vodama. Jedan od najznačajnijih članova za snabdevanje vodom je član 77 koji propisuje:
Ministar nadležan za poslove zdravlja i ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine bliže propisuju za koja se izvorišta, s obzirom na kapacitet, određuju zone sanitarne zaštite, kao i način određivanja, održavanja i korišćenja zona sanitarne zaštite i sadržinu elaborata o zonama sanitarne zaštite.
Ministar nadležan za poslove zdravlja, donosi rešenje o određivanju zona sanitarne zaštite izvorišta, na osnovu elaborata.

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.