blog

Usvojen PDR

“Sl. list Grada Beograda”, br. 11/2011, Skupština grada Beograda
12. april 2011.

Usvojen Plan detaljne regulacije šireg područja uz ulicu Vojvode Stepe – Celina 1, blokovi (97d, 98, 10), između ulica Vojvode Stepe, Otokara Keršovanija, Bilećke, Mosorske, Bulevara Oslobođenja, Jovaničke i Novakove, gradska opština Voždovac.

Izvod iz Plana:
A.1.2. Cilj izrade plana:izgradnja
– višeporodičnih stambeno-poslovnih objekata u kompaktnom bloku, u zoni duž poslovno-trgovačke ulice
– transformacija privrednog kompleksa u stambenoposlovni blok, u zoni duž poslovno-trgovačke ulice

Predmetna parcela kp 7670/1 se pominje u popisu katastarskih parcela u okviru granice ovog plana, ali u nedostatku javno dostupnog grafičkog dela plana, nije moguće utvrditi kojoj Zoni građenja (definisanim u pogljavlju Namena i način korišćenja površina) ta parcela pripada.

Iako se iz tekstualnog dela plana ne može zaključiti kojim zonama kp 7670/1 pripada, niti kojim pravilima građenja podleže, plan navodi mogućnosti izgradnje kompaktnog bloka u neprekinutom nizu maksimalnih spratnosti P+6+Pk, sa visinom slemena 32m.

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.