blog

Usvojen “Pravilnik o načinu određivanja i održavanja zona sanitarne zaštite izvorišta vodosnabdevanja”

Sl.list grada Beograda”, br. 92/2008, Ministarstvo zdravlja
18. oktobar 2008.

Definisane tri zone zaštite, način njihovog određivanja kroz elaborat i kasnijeg održavanja.

Pravilnik kroz član 4 definiše tri zone zaštite izvorišta: zona neposredne sanitarne zaštite, uža zona saintarne zaštite i šira zona sanitarne zaštite.

Dok kroz dalje odredbe propisuje i način njihovog određivanja i održavanja, a član 25 predviđa da se površina i prostorno pružanje zona sanitarne zaštite izvorišta prikazuju u Elaboratu o zonama sanitarne z aštite izvorišta. Kao i njegovu sadržinu (Član 26).

Pravilnikom je propisano i održavanja a pojedine tačke člana 27 navode zabranu površinskih i podpovršinskih radova, miniranje tla, prodor u sloj koji zastire podzemnu vodu i odstranjivane sloja koji zastire vodonosni sloj, osim ako ti radovi nisu u funkciji vodosnabdevanja.

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.