blog

Usvojen Zakon o planiranju i izgradnji

Narodna Skupština RS
13. novembar 2009.

Omogućava konverziju prava korišćenja zemljišta u pravo svojine zemljišta kupovinom objekata koji se na predmetnom zemljištu nalazi.

Omogućava da se generalni urbanistički plan razrađuje i u određenoj meri menja planovima generalne regulacije kao planskim dokumentom koji obuhvata šire područje od plana detaljne regulacije i propisuje pravila građenja (obaveznu sadržina plana na osnovu koga se može izdati građevinska dozvola) za celo područje na koje se odnosi. Ranije zakonsko rešenje propisivalo je da se Generalni Urbanistički Plan razrađuje planovima detaljne regulacije i urbanističkim projektima.

Ipak, sama primena zakonskih rešenja iz 2009. godine nije bila moguća odmah nakon usvajanja novog zakona. Nakon stupanja na snagu zakona iz 2009. godine u Gradu Beogradu se pristupilo izradi planova generalne regulacije za 19 celina u Gradu Beogradu, ali je izmena GUP-a iz 2003. godine, odnosno usvajanje novog GUP-a Beograda omogućilo da se 19 PGR-ova može usvojiti i primeniti.

Kombinacija ova tri zakona je omogućila da se kupovinom objekta (kompanije) u društvenoj svojini obezbeđuje i pravo svojine zemljišta koje je kompanija posedovala. Po ovom modelu je privatizovan veliki broj preduzeća koja su se nalazila u centrlanim lokacijama, pogodnim za građenje stambeno – poslovnih objekata.
Kupovinom preduzeća bez namere daljeg ulaganja i plaćanjem za konverziju zemljišta u pravo svojine, investitori su parcele na vrednim lokacijama dobijali u vlasništvo po izuzetno niskim cenama, nakon čega bi usledila izgradnja i prodaja “luksuznih kvadrata.”

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.