blog

Usvojen zakon o privatizaciji

“Sl.glasnik RS”, br. 38/2001, Narodna Skupština RS

Jun 2001.

Zakon kojim se uređuju uslovi i postupak privatizacije društvenog kapitala. Omogućava prelazak društvenog kapitala u privatni.

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.