blog

Usvojen Zakon o stanovanju i održavanju stambenih zgrada

„Sl. glasnik RS”, br. 104/16, Narodna skupština RS

22. decembar 2016. godine

.

Zakon o stanovanju i održavanju stambenih zgrada uveo je obavezu izlaganja Nacrta odluke o neophodnosti iseljenja sa planom preseljenja na rani javni uvid i javni uvid, koji se sprovode na način propisan Zakonom o planiranju i izgradnji. Obaveza održavanja ranog javnog uvida i javnog uvida uvedena je za one postupke preseljenja koji se izrađuju u postupku donošenja ili izmena i dopuna planskog dokumenta. Ovakve odluke o neophodnosti iseljenja sa planovima preseljenja, usvajaju se zajedno sa usvajanjem planskog dokumenta.

.

Zakon o stanovanju i održavanju stambenih zgrada obavezuje na izradu Nacrta odluke o neophodnosti iseljenja sa planom preseljenja i u postucima sprovođenja odgovarajućeg planskog dokumenta kroz program za uređivanje zemljišta. Ove odluke o neophodnosti iseljenja sa planom preseljenja se usvajaju zajedno sa programom za uređivanje zemljišta.

.

Član 81. Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada:

„U postupku donošenja novog, odnosno izmene i dopune važećeg planskog dokumenta (u daljem tekstu: donošenje plana), kao i u slučaju sprovođenja odgovarajućeg planskog dokumenta kroz program za uređivanje zemljišta (u daljem tekstu: sprovođenje plana), ministarstvo nadležno za poslove urbanizma, odnosno nadležni organ jedinice lokalne samouprave priprema nacrt odluke o neophodnosti iseljenja sa planom preseljenja i utvrđuje obuhvat naselja, odnosno dela naselja iz kojeg je potrebno izvršiti iseljenje i preseljenje iz razloga propisanih u članu 78. st. 1. i 2. ovog zakona.

Nadležni organ iz stava 1. ovog člana u toku postupka pripreme nacrta odluke o neophodnosti iseljenja sa planom preseljenja to čini uz konsultovanje i saradnju sa licima koja su pogođena preseljavanjem i organizacijama za zaštitu ljudskih prava, a zaključci sa obavljenih konsultacija jesu obavezan deo nacrta odluke o neophodnosti iseljenja sa planom preseljenja.

Nadležni organ iz stava 1. ovog člana u postupku izrade i donošenja planskog dokumenta organizuje rani javni uvid i javni uvid i u nacrt odluke iz stava 1. ovog člana radi upoznavanja javnosti (pravnih i fizičkih lica) sa planskim rešenjem, odnosno obuhvatom naselja ili dela naselja iz kojeg je potrebno izvršiti iseljenje, kao i razlozima i mogućim načinima iseljenja.

(…)

Rani javni uvid i javni uvid iz st. 3. i 4. ovog člana obavljaju se shodno odredbama zakona kojim se uređuje planiranje i izgradnja objekata. (…)”

.

Član 82. Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada:

„Vlada, odnosno skupština jedinice lokalne samouprave, po obavljenoj proceduri ranog javnog uvida i javnog uvida u skladu sa članom 81. ovog zakona donosi odluku o neophodnosti iseljenja zajedno sa aktom o donošenju planskog dokumenta, a u slučaju sprovođenja planskog dokumenta, zajedno sa programom za uređivanje zemljišta.

Sastavni deo odluke o iseljenju je plan preseljenja.

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.