blog

Usvojena Odluka o neophodnosti iseljenja sa planom preseljenja domaćinstava koje žive u neformalnom naselju na lokaciji deponije „Vinča”, kao i ponovnog uspostavljanja izvora prihoda sakupljača sekundarnih sirovina na deponiji „Vinča”

„Sl. list grada Beograda”, br. 86/18, Skupština grada Beograda

25. septembar 2018. godine

.

Odluka o neophodnosti iseljenja sa planom preseljenja domaćinstava koje žive u neformalnom naselju na lokaciji deponije „Vinča” predviđa raseljavanje neformalnog naselja najkasnije do kraja decembra 2018. godine.

.

Član 5. Odluke o neophodnosti iseljenja sa planom preseljenja domaćinstava koje žive u neformalnom naselju na lokaciji deponije „Vinča”, kao i ponovnog uspostavljanja izvora prihoda sakupljača sekundarnih sirovina na deponiji “Vinča”:

„Rok za iseljenje neformalnog naselja je najkasnije kraj decembra 2018. godine”.

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.