blog

Usvojena Strategija razvoja grada Beograda do 2021

„Sl. list grada Beograda”, br. 47/17, Skupština grada Beograda

29. jun 2017. godine

.

Radna grupa za izradu strategije razvoja grada Beograda do 2021. godine formirana je 28. jula 2015. godine, a izrada Strategije završena je njenim usvajanjem 29. juna 2017. godine.

.

Sadržaj Strategije pokazuje da u planiranju ciljeva razvoja Beograda do 2021. godine, u oblasti upravljanja i tretmana otpada, nije došlo do promena u odnosu na rešenja predviđena Planom detaljne regulacije sanitarne deponije “Vinča”, GO Grocka („Sl. list grada Beograda”, 17/15). Naime, Strategijom razvoja grada Beograda do 2021. godine predviđena je izgradnja Centra za upravljanje otpadom u Vinči, izgradnja postrojenja za mehaničko – biološki tretman otpada i kogenerativnog postrojenja koje koristi gorivo iz otpada (RDF).

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.