blog

Usvojena Strategija upravljanja otpadom Republike Srbije za period 2010 – 2019. godine

„Sl. glasnik RS”, br. 29/10, Vlada Republike Srbije
2. maj 2010. godine

.

Strategija upravljanja otpadom predstavlja osnovni dokument koji obezbeđuje uslove za racionalno i održivo upravljanje otpadom na nivou Republike Srbije. Strategija mora biti podržana većim brojem implementacionih planova za upravljanje posebnim tokovima otpada (biorazgradivi, ambalažni i drugi). Utvrđivanje ekonomskih instrumenata i finansijskih mehanizama je neophodno kako bi se osigurao sistem za domaća i inostrana ulaganja u dugoročno održive aktivnosti. Takođe, strategija razmatra potrebe za institucionalnim jačanjem, razvojem zakonodavstva, sprovođenjem propisa na svim nivoima, edukacijom i razvijanjem javne svesti.

.

Strategija upravljanja otpadom:
– određuje osnovnu orijentaciju upravljanja otpadom za naredni period, u saglasnosti sa politikom EU u ovoj oblasti i strateškim opredeljenjima Republike Srbije;
– usmerava aktivnosti harmonizacije zakonodavstva u procesu približavanja zakonodavstvu EU;
– identifikuje odgovornosti za otpad i značaj i ulogu vlasničkog usmeravanja kapitala;
– postavlja ciljeve upravljanja otpadom za kratkoročni i dugoročni period;
– utvrđuje mere i aktivnosti za dostizanje postavljenih ciljeva.

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.