blog

Usvojene izmene i dopune GUP-a

“Sl. list Grada Beograda”, br. 63/2009, Skupština grada Beograda
31.12.2009.

Pre usvajanja izmena GUP-a, predmetna parcela je u grafičkom prilogu o nameni površina Planirano stambeno tkivo predviđena za privredne delatnosti i privredne zone.

Nije pronađena javno dostupna grafika Izmena i dopuna Generalnog urbanističkog plana.

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.