blog

Verifikacija odluke o potvrđivanju konvencije o zaštiti i održivom korišćenju reke Dunav

30. januar 2003.
V. Zlatanović – Tomašević

Konvencija obavezuje na ostvarenje održivih ciljeva u upravljanju vodama, uključujući zaštitu, poboljšanje i racionalno korišćenje površinskih i podzemnih voda.

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.