blog

Podneta žalba na Rešenje o priznavanju statusa privremenog povlašćenog proizvođača električne energije za elektranu na deponijski gas „LGP Vinča”

Inicijativa Ne davimo Beograd

oktobar 2019. godine

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.