blog

Komisija za planove odgovorna za spornu prenamenu vrtića i škole u crkvu i stambeno-poslovni kompleks u bloku 67a

Primedba na urbanistički projekat za izgradnju stambeno poslovnog kompleksa i verskog objekta KO Novi Beograd, blok između Jurija Gagarina, Uroša Martinovića i Bulevar Crvene armije, upućena Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove

Na samom kraju godine, između 21. i 29. decembra, javna prezentacija urbanističkog projekta za deo bloka 67a otkrila je da se umesto planirane i dugo očekivane izgradnje vrtića i škole predviđa izgradnja stambeno-poslovnog kompleksa i verskog objekta SPC. Uz stručnu podršku ekspertske organizacije Nova planska praksa, stanari novobeogradskih blokova 67a i 67, naselja Blok A, Savada i Belvil, uputili su primedbe kojim se oštro protive ovakvim namerama Grada.

Način na koji je došlo do promene namene parcela u delu bloka 67a alarmantna je za građane čitavog Beograda, a ne samo za stanare ovih blokova. Promena je usko vezana sa procesom izmena i dopuna najvažnijeg operativnog urbanističkog plana Beograda, Plana generalne regulacije (PGR) Beograda, čiji je javni uvid održan pre godinu dana, takođe u periodu novogodišnjih i božićnih praznika. Još tada je Nova planska praksa zajedno s drugim organizacijama koje se bave prostornim razvojem i zaštitom životne sredine zatražila od Gradske uprave da obezbedi transparentnost i omogući suštinsku participaciju u izmene ovog najvažnijeg operativnog urbanističkog plana Beograda. Međutim, to nije učenjeno, a posledice ovakve nebrige za javnost procesa planiranja izlaze na videlo.

Suprotno načelu učešća javnosti koje je garantovano zakonom, Komisija za planove Skupštine grada Beograda kojom predsedava glavni urbanista je na sednici zatvorenoj za javnost prihvatila zahtev za ukidanjem vrtića i škole i prenamenu dela bloka 67a u dominantno komercijalno-stambenu namenu. Zahtev je podneo kabinet glavnog urbaniste Beograda u ime Patrijarha SPC, i to deset dana nakon okonačanja zvaničnog roka za podnošenje primedbi tokom javnog uvida u izmene i dopune PGR Beograda. O ovoj izmeni građani i celokupna javnost ni na koji način nisu bili obavešteni.

Dodatno, parcele o kojima je reč, a na kojima je sada predviđena izgradnja stambeno-poslovnog kompleksa i verskog objekta, nisu ni bile obuhvaćene izmenama i dopunama PGR izloženog na javni uvid, jer su nadležne institucije potvrdile da potreba za izgradnjom ovog vrtića i škole i dalje postoji. Javna dokumentacija upućuje i na to da nadležne institucije nisu bile ni konsultovane o spornoj izmeni, niti su dale saglasnost da se planirani vrtić i škola prihvatanjem zahteva ukinu.

Ističemo i da je u novembru ove godine, svega mesec dana pre objavljivanja javne prezentacije urbanističkog projekta za blok 67a, Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda odbila peticiju stanara Bloka A i Savade za izgradnju dečijeg igrališta na neizgrađenoj parceli, uz obrazloženje da je na njoj planirana izgradnja vrtića. Za razliku od građana, Direkcija je imala informaciju o tome da plan za izgradnju vrtića i škole više ne postoji, s obzirom da su izmene i dopune PGR stupile na snagu u martu 2022. godine – pa ipak je odbila peticiju stanara i za to pružila netačan osnov i obrazloženje.

Zbog svega navedenog, smatramo da postoji osnovana sumnja da se radi o namernom isključivanju građana i nadležnih institucija iz procedura tokom kojih mogu da stanu u zaštitu svog i javnog interesa u urbanističkom planiranju. Stanari stambenih naselja u novobeogradskim blokovima 67a i 67 najavljuju dalje korake u zaštiti svojih zajedničkih interesa, koji se ogledaju u izgradnji preko potrebnih javnih površina – igrališta, vrtića i škola, čiji nedostatak postaje akutni problem Novog Beograda, posebno imajući u vidu brzinu kojom se slobodne površine popunjavaju novom, prekomernom stambenom izgradnjom.

Primedbu koju su građani podneli uz stručnu podršku Nove planske prakse možete pronaći u prilogu, na ovom linku.

Više o urbanističkom projektu kao urbanističko tehničkom dokumentu i proceduri javnog uvida, koja se značajno razlikuje od procedure javnih uvida u urbanističke planove, pročitajte ovde ili u Malom velikom pojmovniku urbanističkog planiranja. 

Analizu je izradila stručna organizacija Nova planska praksa, baza za urbanistička istraživanja i razvoj planiranja, u okviru projekta Raščivijajmo planiranje! Informisano društvo ka suštinskoj participaciji podržanog od strane Američke ambasade u Beogradu. Stavovi, mišljenja i zaključci izneseni u projektu nužno ne izražavaju stavove Vlade SAD već isključivo autora.

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.