blog

Promocija publikacije sa dva lica: Demontaža planiranja u nekoliko koraka / Remont planiranja

Drage kolege, prijatelji i saradnici,

pozivamo vas na (sada već tradicionalno) novogodišnje okupljanje Nove planske prakse koje će se održati 15. decembra, od 18 do 20 časova, u Kafe baru 16 u Cetinjskoj ulici.
 
Povod za okupljanje je, pored druženja i osvrta na prethodnu godinu, urbo-uspeha i izazova, promocija naše nove publikacije sa dva lica “Razorni trendovi srpskog urbanizma: demontaža planiranja u nekoliko koraka / Remont planiranja“. U njoj smo se bavile vodećim karakteristikama razornih trendova srpskog urbanizma i praksom demontaže planiranja, ali i drugom stranom, kojom želimo da uđemo u 2024. godinu – mehanizmima za remont planiranja!
 

Kada su u pitanju slabosti u planiranju, dosadašnja istraživanja bavila su se uglavnom procedurom izrade pojedinačnih planova i odnosila se na zakonske propuste i nedoslednosti u samom predlogu. Međutim, izostaju istraživanja koja su usmerena na ispitivanje utemeljenosti planskog rešenja u sistemu planiranja i posledice koje „iščašenja“ imaju na pojedinačne planove i planski sistem u celini. 

Kada se posledice ovog trenda sagledaju kumulativno, postaje jasno da nedoslednosti negativno utiču na plansko rešenje, proizvode propuste i manjkavosti u profesionalnom pristupu, i vode ka neispunjenju kriterijuma koji doprinose odgovornom i kvalitetnom planiranju.

Ova publikacija ukazuje na glavne probleme aktuelnog planiranja u Srbiji, koji ozbiljno i trajno narušavaju ne samo pojedinačne lokacije i područja, već i strukturu planskog sistema.

Povratak celovitosti i logike planiranja u domaćoj praksi može se postići samo vraćanjem na fabrička podešavanja, tj. preduzimanjem suprotnih koraka i postupaka u odnosu na one koje upošljava mehanizam demontaže:

Planiranjem u kome rešenje proizilazi iz ciljeva i u kome se pojedinačne zone i lokacije sprovode u skladu sa njihovim uticajem na celinu – pravo planiranje;

Planiranjem u kome postoji praćenje i vrednovanje planiranog – planiranje radi efekata/uređenja prostora.

Publikacija je nastala na osnovu dva rada prezentovana na naučno-stručnim konferencijama: Planning Belgrade in reverse: questioning strategic planning in practice (IRASA International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation SETI V 2023) i Evaluacija i efekti sprovođenja planova generalne regulacije (Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine, APPS i GF 2023).

Publikacija je realizovana u okviru Nova planska praksa projekta „Javnost u javnim politikama III“, u kooperaciji sa Heinrich Böll Stiftung – predstavništvo Beograd. Štampa publikacije realizovana je uz podršku Evropskog fonda za Balkan. Stavovi izraženi u ovoj publikaciji su stavovi autora i ne predstavljaju nužno stavove Evropskog fonda za Balkan.

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.