O nama

O platformi

Interaktivni urbanizam je on-line platforma pokrenuta sa ciljem unapređenja razumevanja složenih procesa artikulacije i implementacije urbanih politika kojima se vrši transformacija prostora i time utiče na kvalitet života ljudi koji u njemu žive.

Složenost tih procesa je uzrokovana sve bržim promenama razvojnog konteksta i postojanjem raznolikih i fluidnih diskursa i često konfliktnih interesa. Konfliktni interesi su normalna posledica demokratizacije društva, čiji se stepen razvijenosti meri finoćom mehanizama kojima se omogućava da grupe ljudi izraze i brane svoje interese. Iako konflikti interesa predstavljaju ključnu karakteristiku modernog društva, oni mogu biti destruktivni po zajednice, te se moraju razvijati instrumenti za sprečavanje njihove eskalacije.

Suočeno sa sve kompleksnijim razvojnim problemima, urbanističko i prostorno planiranje u Srbiji kao instrument upravljanja razvojem pokazuje sve veću nemoć oličenu u rastućem broju eskaliranih konflikata. Pozicija i uloga urbanista u procesima upravljanja prostornim razvojem su u formalnim procedurama i dalje značajne, ali njihov realni uticaj na odlučivanje postaje sve manji. Odsustvo podrške države razvoju kapaciteta urbanističkih institucija i profesionalnih kompetencija, doprinosi kontinuiranom opadanju samopouzdanja urbanista i povlačenju iz delovanja u javnoj sferi. Ugled i poštovanje profesije, u svim različitim vidovima praktikovanja, značajno opada u očima politike i šire javnosti.  

Platforma Interaktivni urbanizam predstavlja profesionalnu podršku pre svega profesionalnoj, ali i široj zajednici obezbeđivanjem pristupa informacijama od značaja za razumevanje procesa planiranja i upravljanja prostornim razvojem. Ima za cilj osnaživanje za aktivno, konstuktino i kontinuirano učešće svih kojih se tiče, ali i onih koji su zaduženi za sprovođenje procesa. To je interaktivni napor, putem kojih se mogu graditi nova razumevanja i institucionalni kapaciteti u nadi da ćemo zajedno ponovo uspeti da ustanovimo minimum zajedničkih vrednosti, na kojima se može izgraditi zajednička ideje o smislu i konceptu razvoja društva/grada u kojem želimo da živimo.

Platforma Interaktivni urbanizam predstavlja prilog ponovnom građenju zaboravljene kulture komunikacije i  jačanju javne sfere, koja predstavlja ključni instrument u borbi sa različitim tipovima vidljivih i nevidljivih moći koji dominiraju javnim diskursom. Platforma ima za cilj omogućavanje pristupa pouzdanim informacijama i sagledavanju relacija između različitih paralelenih procesa i procedura, i time obezbedi informisano mišljenje, građenje argumentacije i poveća kapacitet za kritičku refleksiju svih zainteresovanih pojedinaca i grupa. Ideja je da platforma u budućnosti postane interaktivna i omogući njihovu dvosmernu komunikaciju i međusobnu interakciju, odnosno obezbedi dopunu informacija, razmenu mišljenja i pokretanje novih tema za diskusiju.

Platforma Interaktivni urbanizam predstavlja prilog građenju javne arene koja je poslednjih godina značajno urušena urušavanjem medija kao najmoćnijeg instrumenta za podršku društvu da u javnoj diskusiji artikuliše javno dobro i javni interes u ime kog se pojedinačni i lični moraju povući, a na čijoj će zaštiti i promociji javne institucije raditi. Platforma je razvijana u skladu sa razumevanjem da javni i pojedinačni (legitimni) interes nisu suprotnosti, već dve međusobno neodvojive komponente istog fenomena, te da jedino ustanovljavanje pojedinačnog i diskusija o odnosu sa javnim može omogućiti razvoj društva..

Platforma Interaktivni urbanizam ima za cilj podsticanje slobodnog izražavanja informisanog mišljenja i ideja i argumentovane diskusije radi preispitivanja i izgradnju novih, bolje adaptiranih i efikasnijih pravila, procedura i metodoloških postupaka kojima jedno društvo upravlja razvojem. Predstavlja prilog razumevanju da se oni moraju kontinuirano kritički promišljati i menjati u odnosu na stvarnost.

Autorka i urednica veb sajta: Ljubica Slavković

Celina 1: Ka kolaborativnom upravljanju

Menadžerka i urednica: 
Ljubica Slavković

Vode: 
Ljubica Slavković, prof. dr Marija Maruna, doc. dr Danijela Milovanović Rodić, Ksenija Radovanović

Tim projekta – alumniji master kursa Integralni urbanizam: 
Milica Đurđević, Milica Ristović, Margita Vajović (korak 1 i 2), Milica Tomašević (korak 1)

Vizuelni identitet: 
Predrag Milovanović (korak 1)  
Jelena Kesić (korak 2) 
Jelena Pejović (korak 3)

Produkcija: 
Centar za kulturnu dekontaminaciju CZKD

Aktivnosti projekta realizovana su u okviru dugoročnog projekta “Ka kolaborativnom upravljanju“ uz podršku Fondacije Hajnrih Bel u Beogradu, u okviru projekta “Interaktivni urbanizam: platforma za razumevanje prostornog razvoja” podržanog od strane Crte kroz inicijativu #GrađaniImajuMoć, kao i u okviru projekta “Raznorodnost u kulturi i aktivizmu” koji je podržan od strane Evropske unije (EU/IPA

Ilustracija

Celina 2: Javnost na distanci – demokratija u krizi

JAVNOST NA DISTANCI – DEMOKRATIJA U KRIZI
Analiza planskih procedura u periodu pandemije

Produkcija i realizacija:
Centar za kulturnu dekontaminaciju CZKD, Nova planska praksa, Polekol, Tačka komunikacije

Menadžerka i urednica: 
Ljubica Slavković

Istraživanje:
Nova planska praksa – baza za urbanistička istraživanja i razvoj planiranja

Autorke istraživanja:
Ljubica Slavković
Ana Graovac
Jasmina Đokić
Ksenija Radovanović

Dizajn:
Jelena Kesić

Realizovano kroz:
Javnost na distanci – demokratija u krizi  / Centar za kulturnu dekontaminaciju CZKD, Polekol i Tačka komunikacije, kroz program Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, Helvetas Srbija i Građanskih inicijativa Javnost u javnim politikama: analiza izrade urbanističkih planova u periodu pandemije / Nova planska prakse, baze za urbanistička istraživanja i razvoj planiranja, u kooperaciji sa Heinrich Böll Stiftung – predstavništvo Beograd.

Celina 3: Mali VELIKI pojmovnik urbanističkog planiranja

Menadžerka i urednica: 
Ljubica Slavković

Istraživanje:
Nova planska praksa – baza za urbanistička istraživanja i razvoj planiranja

Autorke istraživanja:
Ljubica Slavković
Ana Graovac
Jasmina Đokić
Ksenija Radovanović

Dizajn:
Jelena Kesić

Produkcija: 
Nova planska praksa 

Istraživanje je realizovano u okviru projekta  „Javnost u javnim politikama: dešifrovanje prava na informisanje“, u kooperaciji sa Heinrich Böll Stiftung – predstavništvo Beograd i projekta “Raščivijajmo planiranje! Informisano društvo ka suštinskoj participaciji” podržanog od strane Američke ambasade u Beogradu.