blog

Otvoreno pismo Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture povodom uklanjanja Koncepta politike o reformi e-Prostora

U četvrtak 17. marta, tokom trajanja javne rasprave o Konceptu politike o reformi e-Prostora (Koncept politike o reformi prostornog i urbanističkog planiranja u Republici Srbiji) dokumentacija koja je izložena na javnu raspravu je uklonjena sa internet prezentacije Ministarstva i portala e-Konsultacije.

 

Na taj način javnost je onemogućena da učestvuje u javnoj raspravi, a uklanjanjem materijala sa interneta (gde je jedino bio dostupan) Ministarstvo je postupilo suprotno Zaključku Odbora za privredu i finansije Vlade Republike Srbije i utvrđenom Programu javne rasprave.

 

Ovim otvorenim pismom pozivamo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture da bez odlaganja obavesti javnost o tome da li je javna rasprava prekinuta i, ukoliko jeste, iz kojih razloga, te da obaveštenje objavi na svojoj internet prezentaciji.

 

Kako bi se u procesu reforme sistema urbanističkog i prostornog planiranja obezbedilo poštovanje propisa, uključivanje najboljih praksi i zaštita javnog interesa, predlažemo Ministarstvu građevinarstva, saobrađaja i infrastrukture da, nakon formiranja nove Vlade Srbije, otpočne konsultacije o ovoj reformi u skladu sa zakonom i da omogući svim zainteresovanim stranama jednako učešće u tom procesu. Dokument koji je objavljen 25. februara, a zatim uklonjen sa interneta, mogao bi tokom konsultacija da bude uzet u razmatranje kao jedna od opcija, ali ne bi trebalo da bude upućen Vladi na usvajanje, jer je izrađen u postupku koji nije u skladu sa zakonom i nije na adekvatan način sagledao sve izazove reforme sistema urbanističkog i prostornog planiranja.

 

Pozivamo organe javne uprave, akademske institucije, udruženja građana, pojedince i građane da se pridruže ovoj inicijativi i podrže zahtev za otvaranjem širokih javnih konsultacija o reformi sistema urbanističkog i prostornog planiranja u skladu sa zakonom, a nakon formiranja Nove Vlade Srbije.

 

Otvoreno pismo Ministarstvu su uputila sledeća udruženja i pojedinci:

  • Nova planska praksa,
  • Mirjana Jovanović, Beogradska otvorena škola,
  • “Urban hub” d.o.o. Aranđelovac,
  • Milica Lukić, dipl. Pr. Planer, Geografski fakultet – Univerzitet u Beogradu,
  • Jelena Jerinić, profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu,
  • Društvo arhitekata Novog Sada,
  • Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu,
  • Ministarstvo prostora,
  • Anđelka Jevtović, dipl. inž. pejz. arh, Predsednik Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije.
 

Podsetite se detaljnije o kakvom je dokumentu reč i poslušajte predloge za njegovo unapređenje na snimku konferencije za medije. 

 

Stručna organizacija Nova planska praksa je izradila analizu u i organizovala zajedničko delovanje u okviru projekta Tačke komunikacije Naše dvorište – zajedničke odluke.

 

Projekat Naše dvorište – zajedničke odluke je realizovan u okviru programa podrške javnom zagovaranju „Istraži – Osnaži“ koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovodi Trag fondacija. Izradu ovog materijala je finansirala Vlada Ujedinjenog Kraljevstva; izneti stavovi nužno ne odražavaju zvaničnu politiku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.