blog

Primedba tokom javnih konsultacija EBRD o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu i socijalna pitanja (ESIA)

više udruženja građana

decembar 2018. godine

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.