publikacije

Publikacija 2:

Javnost na distanci - demokratija u krizi: analiza planskih procedura u periodu pandemije

Publikacija 1:

Ka kolaborativnom upravljanju razvojem grada: interaktivni urbanizam, 2020