publikacije

Razorni trendovi srpskog urbanizma: demontaža planiranja u nekoliko koraka / Remont planiranja

publikacija koja se čita sa dve strane
Autorke: Jasmina Đokić, Ana Graovac, Ljubica Slavković, Ksenija Radovanović
Nova planska praksa, 2023

Rani javni uvid u Generalni urbanistički plan Beograda GUP 2041

Razumevanje planskih dokumenata kao preduslov participacije, Prilog 3
Autorke: Ljubica Slavković, Jasmina Đokić, Ksenija Radovanović, Ana Graovac
Nova planska praksa, 2022

Javna sprava o Konceptu politike o reformi e-Prostora - koncept politike o reformi prostornog i urbanističkog planiranja u RS

Razumevanje planskih dokumenata kao preduslov participacije, Prilog 2
Autorke: Ksenija Radovanović, Ljubica Slavković, prof. dr Jelena Jerinić, Ana Graovac, dr Jasmina Đokić
Nova planska praksa, 2022

Javni uvid u izmene i dopune plana generalne regulacije PGR Beograda, 2022.

Razumevanje planskih dokumenata kao preduslov participacije, Prilog 1
Autorke (abecednim redom): Ana Graovac, Jasmina Đokić, Ksenija Radovanović, Ljubica Slavković
Nova planska praksa, 2022

Mali VELIKI pojmovnik urbanističkog planiranja

Autorke: Ljubica Slavković, Ana Graovac, Ksenija Radovanović, Jasmina Đokić,
Nova planska praksa, 2022

U potrazi za javnim interesom: dometi urbanizma

Urednice: dr Danijela Milovanović Rodić, Ljubica Slavković, dr Marija Maruna
Autori: dr Ksenija Petovar, dr Danijela Milovanović Rodić, dr Marija Maruna, dr Siniša Trkulja, dr Jasmina Đokić, Ana Graovac, dr Mirjana Drenovak-Ivanović, Ksenija Radovanović i Ljubica Slavković
Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2022

Javnost na distanci - demokratija u krizi: analiza planskih procedura u periodu pandemije

Autorke: Ljubica Slavković, Ana Graovac, Jasmina Đokić, Ksenija Radovanović
Nova planska praksa, 2021

Ka kolaborativnom upravljanju razvojem grada: interaktivni urbanizam

Autorke: Ljubica Slavković, Marija Maruna, Danijela Milovanović Rodić, Ksenija Radovanović
Centar za kulturnu dekontaminaciju, 2020