blog

Usvojen PDR

“Sl.list Grada Beograda”, br. 104/2018, Skupština grada Beograda
14. novembar 2018.

Usvojen Plan detaljne regulacije bloka između ulica Vojvode Stepe, Otokara Keršovanija, Bilećke i Generala Rašića, gradska opština Voždovac.

Faze 1, 2, i 3 kompleksa Voždove kapije su izgrađene na osnovu PGR-a i urbanističkog projekta. Krajem 2018. godine je usvojen novi PDR čiji je naručilac Investitor, kojim je značajno izmenjena morfologija stambenog bloka.

Maksimalna spratnost predviđena UP-om je P+7+Pk, odnosno kota venca iznosi 26m. PDR-om se predviđa zona visokih objekata (3 kule) u kojoj se ta visina povećava na maksimalnu visinu objekta od 75m, što može biti oko P+G+25. U nastavku stambenih lamela PDR-om se previđa visinu objekta od 34m, što mogu biti dodatna 3 sprata.

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.